Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Công đoàn trường >

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 - 2012

     CĐGD HUYỆN KRÔNG NĂNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐCS TRƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       

  Số: 01/QC-UBKT                                       Krông Năng, ngày 01 tháng 9 năm 2011

   

  QUY CHẾ

  HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

  NĂM HỌC 2011 - 2012

   
     

   

   

   

  I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN KIỂM TRA:

  - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục huyện Krông Năng;

  - Căn cứ Kế hoạch năm học 2011 – 2012 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Trần Quốc Toản;

  Nay Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Trần Quốc Toản đề ra Quy chế hoạt động năm học 2010 – 2011 như sau:

  1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  2. Kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và cấp mình.
   1. Kiểm tra các hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở.
   2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi kinh phí Công đoàn.
   3. Kiểm tra, giám sát việc giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của ĐVCĐ.

   

  II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA:

  1. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra:

  - Lập chương trình kiểm tra, giám sát năm học, tháng.

  - Báo cáo kết luận sau kiểm tra, giám sát và đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp trên.

  - Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp.

  - Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở được quyền tham gia các lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát do Ban chấp hành Công đoàn cấp trên và cấp mình tổ chức.

  - Được tham dự các cuộc Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn khi có thư mời.

  2. Các uỷ viên:

  - Tiếp nhận các nguồn tin được cung cấp từ nhiều phía và báo cáo lên Chủ nhiệm để có kế hoạch kiểm tra, giám sát kịp thời.

  - Chấp hành tốt lịch phân công công tác của Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở.

  Trên đây là Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Trần Quốc Toản năm học 2011 – 2012.

  Đề nghị các đồng chí trong Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.

   

   

   

      TM. BCH CĐCS                                                        TM. UỶ BAN KIỂM TRA

         CHỦ TỊCH                                                                       CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

     Nguyễn Thanh Phượng                                       Nguyễn Đình Hải

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thanh Phượng @ 17:13 26/04/2012
  Số lượt xem: 417
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến